Otrokářství ve východní Evropě. Tataři na krymských trzích prodávali unesené děti z Finska

Poněkud úporná snaha jednotlivých mocností si dnes zamést před svým koloniálním prahem, a vyvinit se nebo očistit z nařčení o otrokářské minulosti, naráží na spoustu logických nedostatků. Špatně skrytý marketingový rasismus tak můžeme vidět i za tím, že se veřejně nemluví o historii otrokářství v Evropě, za nímž stálo know-how Krymského chanátu a obchodníci z Benátek. Že je to maličkost? Ptejte se dětí z Finska nebo z ruských stepí.

Počty, které snesou srovnání

Z Afriky přes Atlantik do obou Amerik vyrazilo na nedobrovolný výlet 12,5 milionu lidí. To je údaj za čtyři staletí. Výrazně častější cílovou destinací byly přitom plantáže v Karibiku na jihu Ameriky, kde se dnes s černou minulostí zdaleka tolik netrápí, jako na pokrokovém americkém severu. A nikterak to nesnižuje fakt, že sem byly živé lidské stroje v primární podobě osvalených mužů dovážené kvůli manuální práci. Ale co otrokářství v Evropě?

V rozmezí let cirka 1200-1760, na podobný výlet tu vyrazilo 6,5 milionu osob. To je sice „jen“ polovina, než u atlantické trasy, ale přesto se o tom nemluví jako „o polovinu méně“. Vlastně se o tom nehovoří vůbec. Proč? Bylo to snad v něčem lepší, neškodnější? Ani v nejmenším. Otroci, kteří putovali přes Krym mezi evropským křesťanským západem a východním muslimským světem, byli z 60 % ženy a z 30 % malé děti. A nešlo tu o zrovna o manuální práci, ale o sexuální otroctví.

Práce až na druhém místě

Sex je to, co ženy mají a muži chtějí, praví stará moudrost. Turci v Osmanské říši bohužel nadbytkem sexu zprvu neoplývali, ale zato měli peníze. Spoustu peněz. A když má někdo ve 13. století peníze, netrvá to dlouho, než se o něj začnou zajímat obchodníci z Benátek. Kteří se rozhodli spojit užitečné s výnosným, napojit poptávku na nabídku. Protože tohle vážně uměli, a na Krymu měli funkční obchodní zastoupení.

Proč je Krym tak důležitý? Nepevné soustátí Krymského chanátu je branou světů, kulturní křižovatkou, pupkem světa. Setkává se tu svět katolíků, pravoslavných, muslimů… a ani k hinduistům a budhistům to odtud není zase tak daleko. Nedochází tu ale k transferu duchovních hodnot, jen směnitelných komodit. A tou univerzální, nejvýnosnější, jsou pochopitelně otroci.

Zboží s maximálním obratem

Ženy a děti, které krymští Tataři při každoroční „sklizni stepí“ sbírají. Zdrojové oblasti? Moskevská knížectví, Moldavsko a Ukrajina, Valašsko, polská a litevská hranice. Nájezdníci si umí zajet pro kořist až do Finska. Protože se to vyplácí. Z tuctu dětí uloupených z vypálené vesnice někde v Karélii sice půlroční pěší cestu na Krym přežije jediné, ale pokud je to náhodou devítiletá holčička, z ceny 5 altynů se její hodnota vyšplhá na 6670 altynů. To je 133 000 % zhodnocení.

Právě o takové je v harémech největší zájem. Ideálem je bílá kůže, světlé vlasy. Pro podobné většinou musíte daleko na sever. Za jednu takovou pak pořídíte „jmění“ v hodnotě 250 ovcí. Otrokářství je tak ohromný byznys. Benátčané se přitom starají o provoz trhů s otroky a jejich transport s pořádnou marží na blízký východ, zatímco krymští Tataři zajišťují lov.

Největší trh světa, o kterém se mlčí

Poměrně svébytnou skupinou jsou tu východní potomci někdejších vikingů, varjagů. Trochu soukromníci, trochu šéfové. Právě oni stáli za vznikem „dohod“ s někdejšími pobratřenci ze severu. Nechcete mít na jaro vypálenou vesnici od Tatarů? Tak nám „dobrovolně“ odevzdejte daň v dětech a ženách, vezmeme je na dlouhý výlet… Který započne ve Feodosii (Kaffě), kde si můžete každý den vybírat z nabídky až 30 000 exemplářů. Byl to největší trh s otroky na světě, a ne, nebyl v Africe nebo ve Státech.

Proč se o tom nemluví? Protože šlo hlavně „jen“ o ženy a děti? Nebo protože byly bílé a blond? Protože cesty odtud vedly převážně jen na muslimský východ? Nebo proto, že na krymském byznysu s otroky (přes benátské prostředníky) nepřímo bohatla západní Evropa? Tolik otázek, tak málo odpovědí. Pokud nám ale otrokářství a jeho minulost opravdu vadí, měli bychom je hledat dál.

zdroj: Medievalists, Public Broadcasting Service (PBS), Mike Dash History, Mirror of Race, Wayback Machine Internet Archive, Ancient Origins

Podobné články

Nejoblíbenější

Když se Japonsko pokusilo bombardovat USA vodíkovými balóny

Během 2. světové války sáhlo Japonsko k neotřelému nápadu. Přibližně 9300 balónů s výbušninami bylo unášeno k americkým břehům.

Největší masožravý dinosaurus v Evropě byl nalezen na Isle of Wight

Desetimetrový dvounohý predátor s krokodýlí hlavou je dosud největší masožravý dinosaurus, nalezený na území Evropy.

Kolik lidí zabijí žraloci během jednoho roku?

Žraloci jsou fascinující tvorové s velmi špatnou reputací. Za kolik lidských životů ročně jsou ve skutečnosti zodpovědní?