Otrokářství ve východní Evropě. Tataři na krymských trzích prodávali unesené děti z Finska

Poněkud úporná snaha jednotlivých mocností si dnes zamést před svým koloniálním prahem, a vyvinit se nebo očistit z nařčení o otrokářské minulosti, naráží na spoustu logických nedostatků. Špatně skrytý marketingový rasismus tak můžeme vidět i za tím, že se veřejně nemluví o historii otrokářství v Evropě, za nímž stálo know-how Krymského chanátu a obchodníci z Benátek. Že je to maličkost? Ptejte se dětí z Finska nebo z ruských stepí.

Počty, které snesou srovnání

Z Afriky přes Atlantik do obou Amerik vyrazilo na nedobrovolný výlet 12,5 milionu lidí. To je údaj za čtyři staletí. Výrazně častější cílovou destinací byly přitom plantáže v Karibiku na jihu Ameriky, kde se dnes s černou minulostí zdaleka tolik netrápí, jako na pokrokovém americkém severu. A nikterak to nesnižuje fakt, že sem byly živé lidské stroje v primární podobě osvalených mužů dovážené kvůli manuální práci. Ale co otrokářství v Evropě?

V rozmezí let cirka 1200-1760, na podobný výlet tu vyrazilo 6,5 milionu osob. To je sice „jen“ polovina, než u atlantické trasy, ale přesto se o tom nemluví jako „o polovinu méně“. Vlastně se o tom nehovoří vůbec. Proč? Bylo to snad v něčem lepší, neškodnější? Ani v nejmenším. Otroci, kteří putovali přes Krym mezi evropským křesťanským západem a východním muslimským světem, byli z 60 % ženy a z 30 % malé děti. A nešlo tu o zrovna o manuální práci, ale o sexuální otroctví.

Práce až na druhém místě

Sex je to, co ženy mají a muži chtějí, praví stará moudrost. Turci v Osmanské říši bohužel nadbytkem sexu zprvu neoplývali, ale zato měli peníze. Spoustu peněz. A když má někdo ve 13. století peníze, netrvá to dlouho, než se o něj začnou zajímat obchodníci z Benátek. Kteří se rozhodli spojit užitečné s výnosným, napojit poptávku na nabídku. Protože tohle vážně uměli, a na Krymu měli funkční obchodní zastoupení.

Proč je Krym tak důležitý? Nepevné soustátí Krymského chanátu je branou světů, kulturní křižovatkou, pupkem světa. Setkává se tu svět katolíků, pravoslavných, muslimů… a ani k hinduistům a budhistům to odtud není zase tak daleko. Nedochází tu ale k transferu duchovních hodnot, jen směnitelných komodit. A tou univerzální, nejvýnosnější, jsou pochopitelně otroci.

Zboží s maximálním obratem

Ženy a děti, které krymští Tataři při každoroční „sklizni stepí“ sbírají. Zdrojové oblasti? Moskevská knížectví, Moldavsko a Ukrajina, Valašsko, polská a litevská hranice. Nájezdníci si umí zajet pro kořist až do Finska. Protože se to vyplácí. Z tuctu dětí uloupených z vypálené vesnice někde v Karélii sice půlroční pěší cestu na Krym přežije jediné, ale pokud je to náhodou devítiletá holčička, z ceny 5 altynů se její hodnota vyšplhá na 6670 altynů. To je 133 000 % zhodnocení.

Právě o takové je v harémech největší zájem. Ideálem je bílá kůže, světlé vlasy. Pro podobné většinou musíte daleko na sever. Za jednu takovou pak pořídíte „jmění“ v hodnotě 250 ovcí. Otrokářství je tak ohromný byznys. Benátčané se přitom starají o provoz trhů s otroky a jejich transport s pořádnou marží na blízký východ, zatímco krymští Tataři zajišťují lov.

Největší trh světa, o kterém se mlčí

Poměrně svébytnou skupinou jsou tu východní potomci někdejších vikingů, varjagů. Trochu soukromníci, trochu šéfové. Právě oni stáli za vznikem „dohod“ s někdejšími pobratřenci ze severu. Nechcete mít na jaro vypálenou vesnici od Tatarů? Tak nám „dobrovolně“ odevzdejte daň v dětech a ženách, vezmeme je na dlouhý výlet… Který započne ve Feodosii (Kaffě), kde si můžete každý den vybírat z nabídky až 30 000 exemplářů. Byl to největší trh s otroky na světě, a ne, nebyl v Africe nebo ve Státech.

Proč se o tom nemluví? Protože šlo hlavně „jen“ o ženy a děti? Nebo protože byly bílé a blond? Protože cesty odtud vedly převážně jen na muslimský východ? Nebo proto, že na krymském byznysu s otroky (přes benátské prostředníky) nepřímo bohatla západní Evropa? Tolik otázek, tak málo odpovědí. Pokud nám ale otrokářství a jeho minulost opravdu vadí, měli bychom je hledat dál.

zdroj: Medievalists, Public Broadcasting Service (PBS), Mike Dash History, Mirror of Race, Wayback Machine Internet Archive, Ancient Origins

Podobné články

Nejoblíbenější

Titan: co se stane s lidským tělem během imploze?

Ponor k vraku Titanicu skončil katastrofou. Titan implodoval a všichni na palubě zemřeli. Co se stane, když dojde k implozi?

Když se Japonsko pokusilo bombardovat USA vodíkovými balóny

Během 2. světové války sáhlo Japonsko k neotřelému nápadu. Přibližně 9300 balónů s výbušninami bylo unášeno k americkým břehům.

Největší masožravý dinosaurus v Evropě byl nalezen na Isle of Wight

Desetimetrový dvounohý predátor s krokodýlí hlavou je dosud největší masožravý dinosaurus, nalezený na území Evropy.