Extrémní teploty na Měsíci: je na něm větší teplo nebo zima než kdekoli na Zemi

Země je planeta s poměrně vysokými rozdíly v teplotách. Nejvyšší zaznamenaná teplota na Zemi byla 56,7 °C v roce 1913 v nechvalně známém Údolí smrti v Kalifornii. Naopak nejnižší zaznamenaná teplota −89,2 °C byla naměřena v roce 1983 na polární stanici Vostok v Antarktidě. Přestože se jedná o extrémní teploty, nejsou ničím ve srovnání s divokými teplotními výkyvy v jiných částech vesmíru. Není třeba se přesouvat daleko, na vlastním Měsíci naší planety jsou vyšší i nižší teploty na úplně jiném stupni než kdekoli na Zemi.

Strana měsíce, která je obrácená ke Slunci, může být extrémně horká a dosahovat teplot až 100 °C. V noci však mohou teploty na stejné straně klesnout až na -170 °C. Takové teplotní extrémy jsou jedním z důvodů, proč museli astronauti Apolla nosit speciální skafandry k regulaci tělesné teploty, kromě toho, že jim poskytovaly potřebný kyslík k dýchání. Co ale způsobuje, že se denní a noční teploty na měsíci tak výrazně liší? Odpovědí je nedostatek atmosféry, která by bránila regulovat teplotou na povrchu.

Měsíc nemá atmosféru, která by ho chránila před teplem

Na rozdíl od Země nemá Měsíc atmosféru. Zemi dává atmosféra možnost, aby mohly životní formy na planetě dýchat vzduch, ale také pomáhá zachycovat příval horka ze Slunce. Způsob, jakým zemská atmosféra funguje, je podobný skleníku nebo přikrývce, zachycující teplo Slunce, aby se poté věci příliš neochladily. Pokud by Země neměla svou ochrannou atmosféru, noční teploty by byly tak nízké, že by se na planetě nemohl udržet život.

Pokud atmosféra zadržuje příliš tepla, může to mít také negativní účinky, například přílišné zvýšení globální teploty. Tento jev, známý jako skleníkový efekt, nastává, když je atmosféra příliš hustá a je v ní přemíra oxidu uhličitého. Venuše je příkladem nekontrolovatelného skleníkového efektu, kdy atmosféra způsobila, že se planeta příliš zahřívá. To má za následek globální teploty kolem 480 °C.

Zemská atmosféra
zdroj: 123RF

Rada pro obranu přírodních zdrojů varuje, že může Země směřovat podobnou cestou, pokud budou lidé nadále produkovat příliš mnoho emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Na druhou stranu, experti se rozchází v tvrzení, jak moc velký vliv má reálně činnost člověka na chod zemské atmosféry, která se mění i bez našeho přičinění.

Atmosféra Země chrání život několika způsoby

Kromě udržování teploty planety má zemská atmosféra několik dalších způsobů, jak udržet život. Za prvé, atmosféra obsahuje důležité chemické prvky, jako je kyslík, které nám umožňují dýchat. Za druhé, atmosféra pomáhá chránit Zemi před silným a škodlivým UV zářením. UV paprsky jsou vyzařovány sluncem a při nadměrném vystavení pokožky jejich účinku mohou způsobit poškození kůže. Atmosféra pomáhá tyto účinky zmírňovat.

Nedostatek atmosféry na Měsíci neznamená jen extrémní teploty. Zatímco zemská atmosféra pomáhá chránit život na jejím povrchu, Měsíc je pravým opakem. Nemá žádný vzduch k dýchání a žádnou ochranu před slunečním UV zářením. To znemožňuje přežít na Měsíci bez jakéhokoli ochranného obleku nebo stanoviště. Nedostatečná ochrana před UV zářením je mimořádně škodlivá a dlouhodobé vystavení tak vysokému množství vede k rakovině a dalším zdravotním problémům, které jsou pro člověka fatální.

zdroj: Arizona State University, Space, Insider, National Geographic, NASA Science, NRDC, Enviromental Defense, American Cancer Society

Podobné články

Nejoblíbenější

Titan: co se stane s lidským tělem během imploze?

Ponor k vraku Titanicu skončil katastrofou. Titan implodoval a všichni na palubě zemřeli. Co se stane, když dojde k implozi?

Když se Japonsko pokusilo bombardovat USA vodíkovými balóny

Během 2. světové války sáhlo Japonsko k neotřelému nápadu. Přibližně 9300 balónů s výbušninami bylo unášeno k americkým břehům.

Největší masožravý dinosaurus v Evropě byl nalezen na Isle of Wight

Desetimetrový dvounohý predátor s krokodýlí hlavou je dosud největší masožravý dinosaurus, nalezený na území Evropy.